Procurement

This section is only available in Bahasa Malaysia. Information contained herein is solely for local suppliers registered with the relevant authorities and Tourism Malaysia.

Kenyataan Tawaran Sebutharga

Kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berkaitan (bagi Perolehan Bekalan & Perkhidmatan) atau berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan (bagi Perolehan Kerja) adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga berikut.

Sebutharga Am

NO SEBUTHARGA: TM/PA/2020/0043
PERKHIDMATAN KONSULTAN BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN PEGAWAI TOURISM MALAYSIA
TARIKH BUKA
28/10/2020
TARIKH TUTUP
05/11/2020 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
221110
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2020/0042
PERKHIDMATAN LANGGANAN LIMA BELAS (15) LESEN PERISIAN ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS UNTUK KEGUNAAN PEREKA DAN JURUFOTO BAHAGIAN PRODUKSI TOURISM MALAYSIA
TARIKH BUKA
23/10/2020
TARIKH TUTUP
30/10/2020 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210103/210104/210105/210107
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN

Sebutharga Percetakan

Syarikat percetakan bumiputera yang berdaftar dengan kementerian kewangan, kementerian pelancongan malaysia dan persatuan pengusaha percetakan melayu malaysia dijemput untuk mengemukakan tawaran kerja mencetak berikut:

Tiada Rekod

Sebutharga Penerbitan

Tiada Rekod

Keputusan Sebutharga

Sebutharga Am

NO SEBUTHARGA KATEGORI PETENDER BERJAYA NO PENDAFTARAN DENGAN ROC NO PENDAFTARAN DENGAN MOF/PKK HARGA TENDER YANG BERJAYA (RM)
TM/PA/2020/0021
PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TERMASUK MENGHANTAR,MEMASANG, MENGUJILARI,MEMBERI LATIHAN,MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA SOFTWARE CUSTOMISATION UNTUK PEMASANGAN SISTEM PERAKAM WAKTU ELEKTRONIK TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH SATU TAHUN
Am ITLAB (M) SDN BHD 357-01010904 254742-A 180,000.00

Sebutharga Percetakan

Tiada Rekod

Sebutharga Penerbitan

Tiada Rekod

Kenyataan Tawaran Tender

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang berpengalaman dan masih sah tempoh pendaftarannya untuk perkhidmatan berikut.

No Tender: TM/TA/2020/001
PERKHIDMATAN PELAN PERLINDUNGAN INSURANS PENGHOSPITALAN DAN PEMBEDAHAN UNTUK PEGAWAI & TANGGUNGAN DAN INSURANS KEMALANGAN DIRI PEGAWAI TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH 12 BULAN (SATU TAHUN)
Kategori Perolehan
TERBUKA
Kod Bidang
221801 (PERLU LESEN BANK NEGARA)
Jenis Bidang
PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN INSURAN
Tarikh Buka
07/10/2020
Tarikh Tutup
03/11/2020
Maklumat Tambahan
TARIKH TAKLIMAT : 7 OKTOBER 2020 MASA TAKLIMAT : 10.30 PAGI ** Hanya dua (2) orang wakil syarikat dibenarkan untuk menghadiri taklimat tersebut. Syarikat dikehendaki membawa bersama cap syarikat dan bukti pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh pendaftaran dengan kod bidang 221801. Kehadiran ke sesi taklimat adalah WAJIB. Syarikat yang tidak menyertai taklimat tidak dibenarkan menyertai tender ini. Syarat-syarat,arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan. Dokumen boleh diperolehi mulai 7 Oktober 2020 (selepas taklimat) mulai jam 9.00 pagi - 5.00 petang sehingga 27 Oktober 2020 kecuali hari Sabtu, Ahad dan hari Kelepasan Am di alamat seperti berikut: Unit Perolehan, Bahagian Pentadbiran, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM), Tingkat 8, No. 2, Menara 1,JalanP5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya Dokumen pelawaan boleh dibeli dengan harga RM100.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Sahaja) satu set (tidak dikembalikan). Bayaran melalui wang tunai / cek / kad kredit / debit tidak akan diterima. Bayaran hanya boleh dibuat dalam bentuk Bank Draf / Kiriman Wang / Wang Pos atas nama Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Syarikat yang ingin membeli dokumen tender dikehendaki mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh pendaftaran untuk semakan berserta satu salinan sijil tersebut untuk simpanan LPPM. Tawaran tender yang berlakri hendaklah sampai / dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti di atas sebelum atau pada 27 Oktober 2020 (selasa)) jam 12.00 tengah hari. Sila ambil maklum bahawa LPPM tidak terikat dengan tawaran tender terendah atau sebarang tender. ** Syarikat diingatkan untuk mengamalkan norma baharu dengan memakai pelitup muka dan hidung (face mask) dan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) AM Majlis Keselamatan Negara (MKN) semasa sesi taklimat dan sepanjang keberadaan di premis Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia.
Masa Taklimat
Tempat Taklimat
TOURISM MALAYSIA, BILIK MESYUARAT UTAMA, TINGKAT 16, NO.2, MENARA 1,JALAN P5/6,PRESINT 5,62200 PUTRAJAYA
Harga (RM)
100.00
Ringgit Malaysia
SATU RATUS SAHAJA
Disiarkan
Disiarkan

Keputusan Tender

Tiada Rekod

Copyright © 2018 Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). All Rights Reserved. View Our Terms of Use