Activities

Nov 14, 2022

Geran Sumbangan Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia (SKUM)

Program Geran Sumbangan SKUM (GSS) merupakan program tahunan oleh SKUM di mana SKUM menyalurkan sumbangan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti, program atau projek berkaitan bidang kompetensi dan keutamaan UNESCO di peringkat kebangsaan. Permohonan bagi mendapatkan sumbangan ini adalah terbuka kepada semua pihak tertakluk kepada syarat dan pertimbangan oleh SKUM.

Copyright © 2024 Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). All Rights Reserved. View Our Terms of Use