ไทปูซัม (Thaipusam)

17 January 2014

ไทปูซัม คือ งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของชาวฮินดูซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ชาวฮินดูจะประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชาและขอบคุณเทพเจ้า สถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้แก่ วัดบาตูเคฟ

สถานที่
Batu Caves, Selangor

โทรศัพท์
+603-6189 6284

โทรสาร
+603-6187 2404

อีเมล์
คลิกที่นี่

ผู้จัดงาน
Batu Caves Hindu Association