งานแสดงสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ

26 September 2013 - 07 October 2013

ภายในงานมีการจัดแสดงสิ่งทอที่สวยงามของประเทศมาเลเซีย เช่น ผ้าบาติกและผ้าชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย เดินชมร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและสิ่งทอ และชมนิทรรศการและกิจกรรมสาธิตที่น่าสนใจ

สถานที่
Kuala Lumpur Craft Complex, Kuala Lumpur

โทรศัพท์
+603-2162 7459

โทรสาร
+603-2161 2622

อีเมล์
คลิกที่นี่

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้จัดงาน
Malaysian Handicraft Development Corporation