มาเลเซีย อินเตอร์เนชันแนล ทัวริสซึม 'ไนท์ ฟลอรัล พาเหรด 2013

22 June 2013 - 30 June 2013

อย่าพลาดโอกาสชมนิทรรศการเกี่ยวกับดอกไม้นานาพันธุ์และขบวนเรือที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เมืองปุตราจายาจะกลายสภาพมาเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม

สถานที่
Putrajaya

ผู้จัดงาน
Ministry of Tourism and Culture Malaysia

โทรศัพท์
+603-2693 7111

โทรสาร
+603-2694 1146

อีเมล์
คลิกที่นี่