วันฮารีรา'ยาอีดิลอัฎฮา

15 October 2013

หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลฮารีรายา คือ เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้แสวงบุญที่ผ่านพิธีฮัจญ์ในนครเมกกะ ซึ่งแต่ละปีมีชาวมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะหลายล้านคน เทศกาลนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮารีรายากุรบาน ชาวมุสลิมจะละหมาด เชือดสัตว์พลี และเฉลิมฉลองเทศกาล

สถานที่
ทั่วประเทศ