<
ประสบการณ์ >
อลังการกลางแจ้ง
7บันทึกต่างๆ
    • มาเลเซียเป็นประเทศเมืองร้อนที่มีลักษณะทางภูมิประเทศหลากหลาย ตั้งแต่ป่าโกงกางที่เต็มไปด้วยโคลนเลน ไปจนถึ…
    • มาเลเซียมีถ้ำอยู่มากมาย ในจำนวนนี้รวมถึงถ้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกอยู่ด้วย ถ้ำเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่กลางป่…