#beautifulMalaysia

00
:
00
AM

*Malaysia Time, GMT +8

Discover the beauty of Malaysia

At any time of the day, there’s always something happening around Malaysia. Places to explore, food to feast on, shopping to indulge in, or festivals to celebrate – it’s a non-stop adventure for everyone.

 • 12 AM
 • 1 AM
 • 2 AM
 • 3 AM
 • 4 AM
 • 5 AM
 • 6 AM
 • 7 AM
 • 8 AM
 • 9 AM
 • 10 AM
 • 11 AM
 • 12 PM
 • 1 PM
 • 2 PM
 • 3 PM
 • 4 PM
 • 5 PM
 • 6 PM
 • 7 PM
 • 8 PM
 • 9 PM
 • 10 PM
 • 11 PM
 • 12 AM

ช่วงเวลาแห่งการสำรวจ

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประเทศมาเลเซีย ที่จะทำให้คุณไม่อาจละสายตาและรู้สึกประหลาดใจไปพร้อม ๆ กัน

ช่วงเวลาแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

ช่วงเวลาแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ ท้าทายความสามารถของตัวคุณเอง ถึงเวลาทำสิ่งใหม่ ๆ ที่นี่ มาเลเซีย

ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน

ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาทำธุรกิจหรือพักผ่อน รื่นรมย์ไปกับชีวิตในเมืองหรือผจญภัย มาเลเซียยินดีต้อนรับคุณเสมอ สัมผัสช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตกับการพักผ่อนวันหยุดครั้งต่อไปได้ที่นี่!