<

อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park)

อุทยานคินาบาลู คือเส้นทางสู่ภูเขาคินาบาลู อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,585 เมตรและเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาคินาบาลู อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ 754 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของภูเขาคินาบาลู ภูเขาทัมบายูคอน และตีนเขา

ภูเขาเหล่านี้มีที่มาที่น่าสนใจ จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่า ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งล้านปี ภูเขาจึงมีรูปร่างอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาคินาบาลูที่ตั้งตระหง่านอยู่ในอุทยาน แท้จริงแล้วคือเทือกเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ที่ดันเปลือกโลกขึ้นมา

เมื่อเวลาผ่านไป ทรายและหินหนาหลายพันฟุตสึกกร่อนลงเผยให้เห็นเทือกเขาแห่งนี้ ในยุคน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่ไหลข้ามยอดเขาทำให้ยอดเขาคินาบาลูราบเรียบ แต่ยอดส่วนที่ขรุขระเหนือระดับของธารน้ำแข็ง ไม่ได้ถูกกัดเซาะไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นพื้นผิวขรุขระอย่างในปัจจุบัน ปัจจุบัน ภูเขาคินาบาลูเป็นจุดสนใจในของอุทยานแห่งชาติคินาบาลู
ดูแผนที่