<

ปาดัง เบซาร์

ปาดัง เบซาร์เป็นเมืองที่เชื่อมชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้าด้วยกัน ชาวมาเลเซียจำนวนมากเดินทางไปประเทศไทยผ่านเมืองนี้ เช่นเดียวกับคนไทยที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซีย ไม่ว่าจะไปจับจ่ายซื้อของ ทำธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อน

สถานีรถไฟมีชานชาลายาว ฝั่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ของไทยประจำการ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียคอยดูแล นอกเหนือจากจุดตรวจคนเข้าเมืองและสัญลักษณ์บอกทางแล้ว ยากที่จะสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วพรมแดนระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนกันแน่ เพราะวัฒนธรรมมาเลเซียและวัฒนธรรมไทยต่างประสานกลมกลืนกัน

นอกจากรางรถไฟแล้ว ที่นี่ยังมีตลาดเปกันสยาม สวรรค์สำหรับนักต่อราคา บริเวณปาดัง เบซาร์ มีร้านค้าเรียงรายกันอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า สิ่งทอ งานฝีมือ อาหาร ผลไม้ และของที่ระลึก
ดูแผนที่