<

พิพิธภัณฑ์หลวงเซรีเมนานติ (Seri Menanti Royal Museum)

พิพิธภัณฑ์หลวงเซรีเมนานติแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1902-1905 เดิมคือพระราชวังของราชวงศ์เนกรีเซมบิลัน ตั้งอยู่ในเมืองเซรีเมนานติ ห่างจากเมืองหลวงเซเรมบัน 50 กม.

พระราชวังเป็นอาคารห้าชั้น สร้างด้วยไม้ โดยไม่มีการตอกตะปูหรือใช้สลักเกลียว ช่างไม้สมัยก่อนจะใช้หมุดที่ทำจากไม้ยึดโครงสร้างเข้าด้วยกันเพื่อให้พระราชวังทนทานและตั้งตระหง่านแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี

พระราชวังประกอบด้วยเสาไม้แข็งขนาดใหญ่ 99 ต้น แต่ละต้นสูง 65 ฟุต ตัวพระราชวังมีสีดำ มีลวดลายดอกไม้ที่อ่อนช้อยและปราณีต ทำให้ตัวอาคารมีความสวยงามยิ่งขึ้น

ในพิพิธภัณฑ์ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเครื่องแต่งกาย อาวุธ ห้องนอน และเอกสารแสดงการสืบสายราชวงศ์ ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน
ดูแผนที่