<

ท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ อาหารหาบเร่ - จอร์จทาวน์, ปีนัง

ยูเนสโกได้มอบรางวัลที่ทรงเกียรติให้เป็นมรดกโลกในปี2008 ภายใต้ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 200 ปี เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่มีวันหมดของปีนัง อาคารยุคอาณานิคมและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ในขณะที่ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหลักประกันได้ว่าจะยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ จอร์จทาวน์ยังมีชื่อเสียงด้านอาหารที่เอร็ดอร่อย เป็นที่ดึงดูดผู้ที่ต้องการลิ้มลองความอร่อยจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน
ดูแผนที่