<

สรรหาความอร่อย - ถนนอลอร์, กัวลาลัมเปอร์

ถนนอลอร์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารที่หลากหลายอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ในยามกลางวันจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และเปลี่ยนเป็นถนนสายอาหารที่คึกคักเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า รับประทานอาหารอย่างอิ่มอร่อยในบรรยากาศริมทาง บนโต๊ะเก้าอี้ที่ตั้งเรียงรายตลอดข้างทาง
ดูแผนที่