<

ความประทับใจที่ไม่อาจลืมได้ - อุทยานแห่งชาติบาโก (Bako National Park) ซาราวัก

อยู่ห่างจากเมืองกูชิงเพียง 37 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของซาราวัก แหล่งที่ดีที่สุดของระบบนิเวศในซาราวัก เป็นอุทยานแห่งชาติที่น่าสนใจอีกแห่งในประเทศมาเลเซีย ที่มีพันธุ์พืชเกือบทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในเกาะบอร์เนียวรวมกันอยู่ที่นี่ ชายฝั่งเต็มไปด้วยหน้าผาหินอันงดงาม มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างดี เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ค้นหาความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
ดูแผนที่