<

ป่าชายเลนและอูรังอูตัง - เขตป่าสงวน Kabili-Sepilok, ซาบาห์

ตั้งชื่อตามแม่น้ำสองสายที่ไหลผ่าน เขตป่าสงวน Kabili-Sepilok เป็นแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีความหลากหลายของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไม้เต็งรังและป่าโกงกาง ท่องเที่ยวตามรอยความงามของธรรมชาติ พร้อมที่จะพาคุณออกมาจากป่าเขตร้อนสู่ลุ่มน้ำป่าชายเลน ที่เป็นบ้านของอูรังอูตัง อันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีศูนย์ฟื้นฟูที่คุณจะได้เห็นสัมผัสอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา
ดูแผนที่