<
ประสบการณ์ >
พาเที่ยวชม
5บันทึกต่างๆ
    • เดินทางไปยังสวนผลไม้เพื่อลองลิ้มผลไม้รสหวานฉ่ำ มาเลเซียมีการทำสวนผลไม้กว่า 370 ชนิด นี่เป็นโอกาสดีที่คุ…
    • เมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า บรรยากาศของเมืองใหญ่ ๆ ในมาเลเซียจะเปลี่ยนไปทันที ร้านอาหารเก๋ ๆ ร้านจิบเครื่…
    • ชาวมาเลเซียรักการช้อปปิ้ง นี่คือเหตุผลว่าทำไมในเมืองหลวงของประเทศอย่างกัวลาลัมเปอร์จึงมีห้างสรรพสินค้…
    • วัฒนธรรมตะวันออกเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพมาตั้งแต่สม้ยโบราณ ในมาเลเซีย สปาสมัยใหม่ที่…