<
กิจกรรม & เทศกาล>
สิงหาคม 2013
6บันทึกต่างๆ
    • รอมฎอนบาซาร์10 กรกฎาคม 2013 – 07 สิงหาคม 2013
      เมื่อเทศกาลถือศีลอดเริ่มขึ้น ร้านค้าและตลาดจะปรากฏขึ้นรอบเมืองเพื่อให้ชาวมุสลิมเลือกซื้อหาอาหารอร่อย ๆ …
    • วันฮารีรายาอีดิลฟิตรี08 สิงหาคม 2013 – 09 สิงหาคม 2013
      หลังจากที่ต้องถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน วันฮารีรายาอีดิลฟิตรี…