Head Office

9th Floor,
No. 2, Tower 1,
Jalan P5/6, Precint 5,
62200  Putrajaya,  Malaysia

Telefon: +603-8891 8000
E-mel: enquiries@tourism.gov.my
Talian Info Pelancongan: 1 300 88 5050

Penafian

Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia tidak membenarkan sebarang derma wang, anugerah atau hadiah dibuat atas namanya yang ditawarkan menerusi sebarang media dan format perhubungan. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang insiden yang tidak diingini, akibat atau kebergantungan yang menjejaskan maklumat tersebut atau kerosakan yang disebabkan tindakan tersebut seperti perjudian, derma wang atau pelaburan dalam apa jenis. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia hanya mengiktiraf pertandingan, perlawanan atau aktiviti serupa yang diuruskan dan dianjurkan oleh Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia secara rasmi oleh itu Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia tidak dipertanggungjawabkan dari segi kewangan atau sebaliknya terhadap sebarang dakwaan pihak ketiga.