#beautifulMalaysia

00
:
00
AM

*Malaysia Time, GMT +8

Discover the beauty of Malaysia

At any time of the day, there’s always something happening around Malaysia. Places to explore, food to feast on, shopping to indulge in, or festivals to celebrate – it’s a non-stop adventure for everyone.

 • 12 AM
 • 1 AM
 • 2 AM
 • 3 AM
 • 4 AM
 • 5 AM
 • 6 AM
 • 7 AM
 • 8 AM
 • 9 AM
 • 10 AM
 • 11 AM
 • 12 PM
 • 1 PM
 • 2 PM
 • 3 PM
 • 4 PM
 • 5 PM
 • 6 PM
 • 7 PM
 • 8 PM
 • 9 PM
 • 10 PM
 • 11 PM
 • 12 AM

زمانی برای گردش

با کشوری آشنا شوید که مرتب در حال تغییر است. با دیده ای باز و دلی هیجان زده و شاد این منطقه را ترک کنید.

زمانی برای الهام گرفتن

با آنچه هیجان انگیز است، آشنا شوید و کارهای هیجان آور انجام دهید. وقت آن رسیده، مکان آن نیز مالزی است.

زمانی برای فرار

اگر به دنبال تجارت یا تفریح، زندگی شهری یا ماجراجویی هستید، مالزی با افتخار از شما استقبال می کند. در تعطیلات بعدی، بهترین لحظات زندگی خود را در اینجا تجربه کنید!